Jaap Burger Stichting op het PvdA-congres

Aankomend weekend zal de Jaap Burger Stichting een aantal demonstraties geven van lagerhuisdebatten op het congres van de PvdA. Het PvdA-congres wordt op 21 en 22 januari 2012 gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. De Jaap Burger Stichting verzorgd in de pauzes drie lagerhuisdebatten met meerdere debatonderwerpen. Elk debat wordt ingeleid door een bekende PvdA-politicus. Iedereen wordt daarna uitgedaagd zijn of haar mening helder, bondig en overtuigend te verwoorden. En uiteraard belichten na afloop we wat de beste debattechniek was. Waar staan we en wanneer debatteren we? We staan midden op het centrale plein. Midden tussen de congresgangers. U kunt ons niet missen. Zaterdag Lunch van uur tot uur Zaterdag Avond van uur tot uur Zondag Lunch van uur tot uur Debatteren kan je leren! Kom vooral kijken en proeven wat de Jaap Burger Stichting aan leden en afdelingen kan bieden.
Lees verder

Nieuw bestuurslid

Het bestuur van de Jaap Burger Stichting is verheugd Gritta Nottelman als nieuw bestuurslid van de stichting te mogen verwelkomen. Gritta heeft als Raadsgriffier, bestuursadviseur en lid van het PvdA - presidium een uitgebreide achtergrond in de politiek, bestuur & organisatie, het debatteren en het openbaar bestuur. Het stichtingsbestuur is daarmee nu als volgt samengesteld: Dick Kalkman (voorzitter) Ernstjan Van Doorn (secretaris) Fouad Sidali Frank van Ravensberg (penningmeester) Gritta Nottelman Guus Krähe (vice-voorzitter) Harvey Otten
Lees verder