Bestuurders gezocht
De Jaap Burger Stichting zoekt ter uitbreiding van haar bestuur, om reden van toegenomen en nieuwe activiteiten, extra bestuurders. Het huidige bestuur bestaat op dit moment uit Guus Krähe (voorzitter), Dick Kalkman (secretaris), Frank van Ravensberg (penningmeester) en Harvey Otten (algemeen bestuurslid).

De Jaap Burger Stichting
De Jaap Burger Stichting heeft in zijn algemeenheid tot doel het bevorderen van de debatvaardigheden binnen de sociaaldemocratie. Daarvoor zal jaarlijks een nationale debatwedstrijd worden georganiseerd met regionale voorrondes. Er zal worden gedebatteerd om de Jaap Burger Trofee. Winnaars van regionale voorrondes dingen mee naar de landelijke trofee. Voorafgaande aan de politieke ledenraad zal er aan de PvdA-leden een speciaal debatprogramma worden aangeboden.

Achtergrond
De commissie Vreeman stelde in haar rapport ‘De scherven opgeveegd’:

“Pogingen vanuit de top (partijbesturen, voorzitters, politiek leider) om het debat in de partij aan te zwengelen, leverden te weinig op. Dat de vernieuwing te veel een papieren exercitie bleef, droeg eraan bij dat in de Haagse politieke praktijk het onderscheid tussen het profiel van de PvdA en dat van haar concurrenten, met name de SP, te weinig uit de verf kwam.”

“Intern zouden debatten feller moeten worden gevoerd dan nu het geval is.”

Debatvaardigheden zijn belangrijk voor het actief deelnemen aan het politieke debat. De re-ideologisering van de PvdA en het vermogen die ideologie middels het debat op vele podia en vooral op straat uit te dragen is cruciaal voor het bereiken van onze sociaal-democratische idealen. Daarnaast is debatteren vooral leuk en is goed voor de persoonlijke ontwikkeling.

Focus komende periode
De focus van komende periode wordt gedomineerd staat op:

• Opzetten van de debatorganisatie;
• Organiseren en leiden van de debatten;
• Ontwikkelen en geven van de debateducatie;

Met het oog op de voornoemde speerpunten dienen er binnen het bestuur de volgende eigenschappen aanwezig te zijn:

• Kennis en ervaring in de politiek of verenigingsleven als bestuurder of volksvertegenwoordiger;
• Kennis en ervaring op het terrein van debat en debattechnieken;
• Ervaring en kennis over het voeren van verkiezingscampagnes.
• Kennis en ervaring op het terrein van trainingen en opleidingen
• Kennis en ervaring met financieel economische vraagstukken (penningmeester)

Uiteraard gaat het om de combinatie van competenties binnen het bestuur en hoeven bestuursleden beslist niet alle competenties te bezitten. Enkele van de competities is prima!

Algemene vereisten leden bestuur
Met het oog op de gestelde taken en ambities is de kwaliteit van de samenstelling van het bestuur van groot belang. In het algemeen dienen individuele leden van het bestuur de volgende eigenschappen te bezitten:

1. Kennis van en affiniteit met het sociaaldemocratisch gedachtegoed;
2. Bestuurlijke en/of educatieve ervaring;
3. Affectie met het politieke debat;
4. Politieke, communicatieve en sociale vaardigheden;
5. Voldoende tijd (ongeveer één dagdeel per week);
6. Gevoel voor humor 

Procedure
Geïnteresseerd? Wij willen graag kennis met u maken. Neem contact op het bestuur van de Jaap Burger Stichting, stuur uw curriculum vitae op en we maken een afspraak.