Home Forums Linksom – Algemeen Algemeen

Dit onderwerp bevat 2 reacties, heeft 2 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  maurits groenenberg 4 jaren, 10 maanden geleden.

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Berichten
 • #1052

  admin
  Sleutelbeheerder

  Hier kunt u algemene opmerkingen kwijt.

  #1078

  politieke ledenraad 31 mei 2015

  Op de politieke ledenraad van 31 mei werd duidelijk dat het PartijBestuur een ander karakter wil van het debat in de PvdA. “We moeten af van de motie diaree” Aldus voorzitter Hans Spekman, De bedoeling is dat we voortaan volgens een harmoniemodel kontakt zoeken met de fraktie als we iets willen. De telefoonnummers en emailadressen vlogen zelfs de zaal door. “Het moet geen mini kongres worden” , aldus opnieuw Hans Spekman. De motie’s die toch waren ingediend werden grotendeels doorgeschoven naar een volgende ledenraad waar het onderwerp beter zou passen of aangehouden . Er was ook – zoals wel vaker – maar weinig tijd voor ingeruimd, die ook nog weer deels werd gebruikt voor allerlei orde diskussies. Toch werd het nog even interesaant toen de beursgang van ABN Amro aan de orde kwam. Aangezien er binnen de PvdA geen formele mogelijkheden zijn om tot een gezamenlijke afstemming te komen vanuit de leden/afdelingen waren er diverse moties over de beursgang van ABN Amro. OP de vorige politieke ledenraad was nog een motie aangenomen waarin gevraagd werd om een visie op de financiële sector en afzien van de beursgang. Inmiddels waren we natuurlijk al weer voor de feiten gezet en was de beursgang in feite al onomkeerbaar geworden . Henk Nijboer hield nog een aansprekend betoog over de beschermingsconstructie, de bonus wetgeving en de vele andere goede punten die binnen gehaald waren. Ik denk dat het voor de buitenwereld toch onvoldoende zichtbaar is helaas, en ook is het uiteindelijk maar weer een heel klein stapje in de goede richting. De “smalle marges” zullen we maar zeggen.Echt fundamentele verandering ontbreekt echter nog steeds op dit vlak, terwijl het neoliberale falen toch met de dag duidelijker wordt.
  Toen tegen de motie 18, inkomensongelijkheid als bindmiddel, van afd Zaanstad bezwaar werd gemaakt wegens punt 6, dat er geen sociale mobiliteit zou zijn, wilde de indiener dit punt schrappen. Door het presidium werd gesteld dat dit niet mocht, hetgeen regelemntair onjuist is waarna de motie ongwijzigd werd afgewezen.

  Wat ook opvalt is dat bij de deelsessie die ik heb bijgewoond over kultuur en integratie het niet de bedoeling lijkt om een diepgaande diskussie te voeren. Ik haal het voorbeeld aan van een tweetal sprekers, die nog voordat ze een woord gezegd hadden al afgekapt werden door Gritta vanuit het presidium. “Het is niet de bedoeling dat we de hele geschiedenis erbij gaan halen” respektievelijk “we kunnen niet het hele debat opnieuw doen” . De eerste spreker wilde een vergelijking maken met 150 jaar geleden, de tweede wilde reageren op de inleiding van de sprekers, in beide gevallen kwamen ze niet verder dan een woord of tien . Het lijkt vooral de bedoeling om je persoonlijke verhaal te delen of je emotie/verontwaardiging te uiten. René Cuperus probeerde nog op bewonderenswaardige wijze enkele kritische kanttekeningen te plaatsen, maar hij was dan ook een van de twee inleiders. Ahmed Marcouch, de andere inleider, kwam al twintig minuten te laat binnen tijdens een sessie van een uurtje, de reden ken ik niet maar toch wel enigszins merkwaardig. Opvallend aan deze diskussies vind ik ook altijd dat het niet gaat om wat je zegt maar om wie het zegt. Terwijl we volgens mij pas echt vrij van vooroordelen zijn als het niet uitmaakt wie iets zegt maar het uitsluitend om de inhoud gaat. Laatste wat me opviel was hoe het christelijk smaldeel binnen de PvdA (van het trefpunt) als door een angel gestoken reageerde op de stelling dat de PvdA voortkomtuit een atheistische traditie. “die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik”, zullen we maar zeggen.

  Al met al positief dat we op zondagmiddag met zo veel mensen bij elkaar zijn geweest, het was ook stukken beter voorbereid dan de vorige keer. De enige manier om schriftelijk iets in te brengen voor de afdeling /leden is via het motie system. Er zijn geen stukken waar op gerageerd kan worden ( wel een goede special van het blad Socialisme en Demokratie van de Wiardi Beckman stichting) . De manier waarop de diskussies gevoerd worden kan beter. Ik vind ook dat er beter gelet moet worden op de plenaire terugkoppeling vanuit de deelsessies. Sommige mensen pakken de gelegenheid om voor de tweede keer hun punt te maken en dat mag dan wel. Er werd ook melding gemaakt van een deelsessie met een kringopstelling, zulke vormen kunnen ook de diskussie bevorderen.

  In het verleden was er ooit de partijraad, die tussen de congressen in besluiten nam, dit werd als te machtig ervaren, daarna is er een tijdje niets geweest, toen het politiek forum maar dit was weer te vrijblijvend, de vraag is hoe we nu verder gaan met de politieke ledenraad.

  Het was in feite te danken aan het initiatief van de groep Linksom dat we nu aan de hand van de thema’s van van Waarde de diskussies proberen te gaan voeren.

  Het is essentieel dat dit debat plaatsvindt en dat de PvdA haar zelfvertrouwen hierdoor hervindt

  #1079

  politieke ledenraad 31 mei 2015

  Op de politieke ledenraad van 31 mei werd duidelijk dat het PartijBestuur een ander karakter wil van het debat in de PvdA. “We moeten af van de motie diaree” Aldus voorzitter Hans Spekman, De bedoeling is dat we voortaan volgens een harmoniemodel kontakt zoeken met de fraktie als we iets willen. De telefoonnummers en emailadressen vlogen zelfs de zaal door. “Het moet geen mini kongres worden” Aldus opnieuw Hans Spekman. De motie’s die toch waren ingediend warden grotendeels doorgeschoven naar een volgende ledenraad waar het onderwerp beter zou passen of aangehouden . Er was ook – zoals wel vaker – maar weinig tijd voor ingeruimd, die ook nog weer deels werd gebruikt voor allerlei orde diskussies. Toch werd het nog even interesaant toen de beursgang van ABN Amro aan de orde kwam. Aangezien er binnen de PvdA geen formele mogelijkheden zijn om tot een gezamenlijke afstemming te komen vanuit de leden/afdelingen waren er diverse moties over de beursgang van ABN Amro. OP de vorige politieke ledenraad was nog een motie aangenomen waarin gevraagd werd om een visie op de financiele sector en afzien van de beursgang. Inmiddels waren we natuurlijk al weer voor de feiten gezet een was de beursgang in feite al onomkeerbaar geworden . Henk Nijboer hield nog een aansprekend betoog over de beschermingsconstructie, de bonus wetgeving en de geode punten die binnen gehaald waren. Ik denk dat het voor de buitenwereld toch onvoldoende zichtbaar is helaas, en ook is het uiteindelijk maar weer een heel klein stapje in de goede richting. De “smalle marges” zullen we maar zeggen.
  Echt fundamentele verandering ontbreekt echter nog steeds op dit vlak, terwijl het neoliberale fallen toch met de dag duidelijker wordt. Toen tegen de motie 18, inkomensongelijkheid als bindmiddel, van afd Zaanstad bezwaar werd gemaakt wegens punt 6, wilde de indiener dit punt schrapen. Door het presidium werd gesteld dat dit niet mocht, hetgeen regelemntair onjuist is waarna de motie ongwijzigd werd afgewezen.

  Wat ook opvalt is dat bij de deelsessie die ik heb bijgewoond over kultuur en integratie het niet de bedoeling lijkt om een diepgaande diskussie te voeren. Ik haal het voorbeeld aan van een tweetal sprekers, die nog voordat ze een woord gezegd hadden al afgekapt werden door Gritta vanuit het presidium. “Het is niet de bedoeling dat we de hele geschiedenis erbij gaan halen” respektievelijk “we kunnen niet het hele debat opnieuw doen” . De eerste spreker wilde een vergelijking maken met 150 jaar geleden, de tweede wilde reageren op de inleing van de sprekers, in beide gevallen kwamen ze niet verder dan een woord of tien . Het lijkt vooral de bedoeling om je persoonlijke verhaal te delen of je emotie/verontwaardiging te uiten. René Cuperus probeerde nog op bewonderenswaardige wijze enkele kritische kanttekeningen te plaatsen, maar hij was dan ok een van de twee inleiders. Ahmed Marcouch, de andere inleider, kwam al twintig minuten te laat binnen tijdens een sessie van een uurtje, de reden ken ik niet maar toch wel enigszins merkwaardig. Opvallend aan deze diskussies vind ik ook altijd dat het niet gaat om wat je zegt maar om wie het zegt. Terwijl we volgens mij pas echt vrij van vooroordelen zijn als het niet uitmaakt wie iets zegt maar het uitsluitend om de inhoud gaat. Laatste wat me opviel was hoe het christelijk smaldeel binnen de PvdA (van het trefpunt) als door een angel gestoken reageerde op de stelling dat de PvdA voortkomtuit een atheistische traditie.

  Al met al positief dat we op zondagmiddag met zo veel mensen bij elkaar zijn geweest, het was ook stukken beter voorbereid dan de vorige keer. De enige manier om schriftelijk iets in te brengen voor de afdeling /leden is via het motie system. Er zijn geen stukken waar op gerageerd kan worden ( wel een goede special van het blad Socialisme en Demokratie van de Wiardi Beckman stichting) . De manier waarop de diskussies gevoerd worden kan beter. Ik vind ook dat er beter gelet moet worden op de plenaire terugkoppeling vanuit de deelsessies. Sommige mensen pakken de gelegenheid om voor de tweede keer hun punt te maken en dat mag dan wel. Er werd ook melding gemaakt van een deelsessie met een kringopstelling, zulke vormen kunnen ook de diskussie bevorderen.

  In het verleden was er ooit de partijraad, die tussen de congressen in besluiten nam, dit werd als te machtig ervaren, daarna is er een tijdje niets geweest, toen het politiek forum maar dit was weer te vrijblijvend, de vraag is hoe we nu verder gaan met de politieke ledenraad.

  Het was in feite te danken aan het initiatief van de groep Linksom dat we nu aan de hand van de thema’s van van Waarde de diskussies proberen te gaan voeren.

  Het is essentieel dat dit debat plaatsvindt en dat de PvdA haar zelfvertrouwen hierdoor hervindt

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.