Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  Jan Wijma 4 jaren, 8 maanden geleden.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #1090

  Jan Wijma
  Bijdrager

  De Europese Unie en PvdA

  Waar is die voorliefde van de PvdA voor de Europese Unie toch op gebaseerd? De vraagstelling doet vermoeden alsof die liefdesrelatie er niet zou mogen zijn.

  Oorlogen vormen een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Europa. Om nieuwe tragedies in Europa te voorkomen wilden vele Europeanen een politieke eenwording van Europa realiseren. Naast het politieke voornemen daartoe zagen ook economen en voorstanders van vrije markteconomie veel uitdagingen in een één Europa. Uiteindelijk wordt de Europese Unie (EU)in 1993 opgericht. Gaandeweg verwerft de EU in Brussel veel macht over de lidstaten als het gaat om politieke, economische en sociale zaken. Met de keuze voor een gezamenlijke munt in 2001 leveren vele lidstaten de facto dan hun soevereiniteit in.

  Naar later zou blijken bezit de EU vele tekortkomingen. Dat behoeft eigenlijk geen verbazing te wekken want bij het creëren van de EU is hoofdzakelijk aandacht uitgegaan naar de realisering van de vrije markt binnen de Unie. Allerlei mechanismen zoals het privatiseren en verzelfstandigen van staatseigendom, vrijheden van vestiging, vrijheden van kapitaal, arbeid en aanreiken van belastingfaciliteiten dragen bij aan de voorspoed van de machtige instituties en bedrijven in Europa. Maar weinigen wilden inzien dat die vrijheden de autonomie en rechten voor de burgers in Europa zouden gaan bedreigen en inperken. Maar men had toch kunnen weten dat wanneer de (markt)religie heilig verklaard zou worden de humaniteit en democratie een stap terug doen. En als men de EU projecteert op sociaal democratische waarden is een omhelzing van de EU echt teveel van het goede. Maar de afgevaardigden van de PvdA – zonder de last van een sprankje ideologie – zien niets in enige terughoudendheid voor hun liefkozingen met de EU. Natuurlijk geven ze wel eens af op die liefdesrelatie maar nadat er weer kraaltjes uitgedeeld zijn gaat het vrijen weer onverminderd voort. Het geeft hen meer verrukking dan al die ethiek op PvdA congressen.

  De EU dendert voort! Toch werkt de politieke doctrine vanuit Brussel niet overtuigend genoeg en worden de lidstaten geconfronteerd met dwangmatigheid van de EU. De lidstaten zullen dan ook in toenemende mate last krijgen van die opgelegde nederigheid. Deze nare situaties zullen zich steeds meer gaan voordoen en wel omdat men bij de creatie van de EU de diversiteit van volkeren en verschillende economieën niet wilde onderkennen. Zou men bij de realisering van de EU meer uitgegaan zijn van de realiteit, een EU – weliswaar iets kleiner – had een makkelijker bestaan gekend. Lang stil blijven staan bij de gegeven situatie en niks doen heeft geen zin.

  Mijn inziens moeten er daarom niet alleen in lidstaten hervormingen plaatsvinden maar ook het ‘politieke’ instituut, de EU, moet een hervorming ondergaan. Het vergt een hele beschrijving en daar wil ik hier even van afzien. Maar naar mijn mening moet als onderdeel van die hervorming de nauwe verwevenheid van de EU, Europese centrale bank, Internationaal Monetair fonds en bankinstellingen transparanter worden. Het resultaat hiervan moet zijn dat de te grote macht en (kwalijke)invloeden van ECB en bankinstellingen binnen de EU op samenlevingen en het politieke beleid gaan verdwijnen. Heel belangrijk lijkt mij ook dat in de EU de factor arbeid snel opgewaardeerd gaat worden opdat de mens en niet het geld in de EU centraal gaat staan. Kortom, aan een hervorming die bedoeld is voor de humanisering van de EU valt niet te ontkomen.

  Veel sociaal democraten moeten zich nu verzoenen met deze EU. Een verhoogd eergevoel zal het hen echter niet geven.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.