Home Forums Linksom – Moties – PL – 150531 Motie beursgang ABN-AMRO

Tags: ,

Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  admin 4 jaren, 5 maanden geleden.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #1037

  admin
  Sleutelbeheerder

  De Politieke Ledenraad van de PvdA,

  In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht,

  Roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op:

  1. Op dit moment nog niet akkoord te gaan met de beursgang van ABN AMRO. Met onafhankelijk onderzoek moet eerst worden vastgesteld dat andere opties dan beursgang voldoende zijn onderzocht (met als ijkpunt een meer duurzaam stelsel van banken, waarin de klant centraal staat en risico’s voor de klant, de belastingbetaler en de samenleving zo beperkt mogelijk zijn).

  2. Als er op enige termijn toch een beursgang plaatsvindt tenminste de volgende voorwaarden te stellen:
  (a) Het negatief saldo voor de staat en belastingbetaler wordt opgelost, eventueel door een aparte bankenbelasting.
  (b) Met deze bankenbelasting tevens een plan te financieren voor een sanering van de vooral door de financiële crisis veroorzaakte private problematische schulden, waaronder die van hypotheken die onder water staan en van MKB-bedrijven wiens kredietwaardigheid ineens anders is gewaardeerd.
  (c) De Staat houdt tenminste structureel een minderheidsbelang en er een beschermingsconstructie komt om ongewenste overname, ongewenste risicovolle activiteiten, voorstellen die het klantbelang teveel schaden en ongewenst beloningsbeleid van bestuurders en medewerkers te kunnen blokkeren.

  3. Motie 19 “ABN AMRO: tijd voor een alternatief”, die de vorige politieke ledenraad op 11 april jl. in Nieuwegein door het partijbestuur is overgenomen op de politieke ledenraad in september van dit jaar met een presentatie van de gevraagde visie tot uitvoering te brengen.

  4. Bij de toekomst van de eveneens genationaliseerde SNS bank nu in ieder geval geen onomkeerbare stappen goed te keuren die ook daar het perspectief van een nutsbank uit het zicht zou doen verdwijnen,

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Onderbouwing van de motie:
  Op verschillende momenten en in verschillende documenten zijn de standpunten van de PvdA m.b.t. de beursgang van de ABN AMRO vastgelegd. Indieners van bovenstaande motie zijn van mening dat gehandeld moet worden naar de standpunten ingenomen in onderstaande documenten.

  In het PvdA verkiezingsprogramma is de volgende tekst opgenomen:
  “ABN Amro gaat niet naar de beurs. Dienstbaarheid van de bank aan onze economie moet bepalend zijn en niet aandeelhoudersrendement en winstgroei op korte termijn. Een alternatieve positionering en bestuursvorm van de bank bevordert bovendien de ‘biodiversiteit’ van onze financiële sector. Door diversiteit in organisatievorm van de grote financiële spelers neemt de stabiliteit van het bankwezen toe. Er wordt een alternatief financierings- en bestuursmodel voor ABN Amro uitgewerkt, inclusief een mogelijke rol voor geduldig kapitaal van institutionele beleggers.”,

  In het regeerakkoord staat:
  “ABN AMRO kan pas terug naar de markt als de financiële sector stabiel is. Er moet voldoende interesse zijn in de markt, de onderneming moet er klaar voor zijn en zoveel mogelijk van de totale investering van de Staat moet terugverdiend kunnen worden. Tegen deze achtergrond onderzoeken we ook andere opties dan een volledige beursgang.”

  De Algemene Rekenkamer heeft de kosten die de Nederlandse Staat en daarmee de Nederlandse belastingbetaler heeft gemaakt becijferd op 31,7 miljard euro, de minister van Financiën becijfert deze kosten op 24,5 miljard euro.
  De opbrengst van beursgang wordt nu geschat op hooguit 15 miljard euro.

  Motie 19 “ABN AMRO: tijd voor een alternatief” (contactpersoon: Welling, Gerben, G.P.), die de vorige politieke ledenraad op 11 april jl. in Nieuwegein door het partijbestuur is overgenomen, bevat o.a. de volgende tekst:

  “De politieke ledenraad, bijeen op 11 april 2015 in Nieuwegein, Constaterende dat:
  – de overheid ABN AMRO en SNS heeft moeten redden van een faillissement en de andere banken met staatsteun overeind heeft moeten houden;
  – dit de samenleving veel geld heeft gekost en dat een herhaling daarvan moet worden voorkomen;
  Overwegende dat:
  – vanuit verschillende hoeken is gewezen op de risico’s van herhalingen van problemen voor banken zoals in 2008;
  – er dus nog forse stappen moeten worden gezet om de bancaire sector weer gezond en dienstbaar aan de samenleving te maken;
  – vanuit de samenleving de roep klinkt om een diverse bancaire sector met verschillende soorten banken.
  Roept de Tweede Kamerfractie en de minister van Financiën op om:
  – een sociaal democratische visie te ontwikkelen op de rol van de banken in de samenleving;
  – en daarin nadrukkelijk de mogelijkheden voor het creëren van een nutsbank mee te nemen.

  Het nu genomen besluit van het kabinet is een compromis dat het slechtste biedt van twee werelden. Er wordt geen duurzaam beter en betrouwbaarder bankenstelsel gerealiseerd en we hebben een groot verlies voor de belastingbetaler, plus de door de crisis veroorzaakte private problematische schulden worden niet opgelost bij beursgang. In lijn met ons verkiezingsprogramma is onze voorkeurspositie geen beursgang. Zeker niet nu we nog wachten op de gevraagde sociaaldemocratische visie op het bankenstelsel zouden nu geen onomkeerbare stappen gezet moeten worden bij een zo grote bank die nu in staatshanden is.
  Mocht er op enig moment toch voor beursgang gekozen worden dan moet onze partij daar vooral eisen stellen die de risico’s van nieuwe problemen bij deze bank zoveel mogelijk voorkomen en die een volledige terugbetaling van de door de banken veroorzaakte publieke en private schade zeker stelt. Niet de hoogste eenmalige opbrengst nu, maar juist het beperken van toekomstige risico’s, een duurzaam en sociaal bankenstelsel, en duurzame publieke inkomsten moeten centraal staan.
  Tenslotte vraagt de motie om bij die andere staatsbank (SNS) nu in ieder geval geen onomkeerbare stappen te zetten die het perspectief van een nutsbank verder weg brengen.

  • Dit onderwerp is gewijzigd 4 jaren, 5 maanden geleden door  admin.
  • Dit onderwerp is gewijzigd 4 jaren, 5 maanden geleden door  admin.
1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.