Home Forums Linksom – Moties – PL – 150531 Motie Griekenland

Tags: ,

Dit onderwerp bevat 1 reactie, heeft 2 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  Jan Wijma 4 jaren, 9 maanden geleden.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Auteur
  Berichten
 • #1038

  admin
  Sleutelbeheerder

  De Politieke Ledenraad van de PvdA,

  In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht,

  Van oordeel dat hervormingen in Griekenland op een zodanige manier moeten worden ingevuld dat deze de Grieken niet verder in uitzichtloze armoede drukt maar juist met een Neokeynesiaans beleid gericht moet zijn op meer investeringen en bestedingen die leiden tot duurzame groei en daardoor meer belastinginkomsten, naast een onafhankelijke belastingdienst, een effectieve belastinginning, onafhankelijk toezicht op de staatsuitgaven, en een effectieve aanpak van corruptie, belastingvlucht en criminaliteit, waarbij de Trojka concrete ondersteuning moet bieden, en tegelijkertijd sanering van de Griekse schulden moet plaatsvinden,

  Roept de PvdA-fracties in de Tweede Kamer, onze PvdA-delegatie in het Europees Parlement, de PvdA-bewindslieden in het kabinet, en de voorzitter van de Eurogroep op er alles aan toe te doen te bevorderen dat de eisen en hulp aan Griekenland zoveel mogelijk in de richting van wat deze motie bepleit wordt gewijzigd, en een Grieks faillissement en/of Euro/EU-exit te voorkomen,

  Verzoekt het partijbestuur om in samenwerking met WBS, de Max van der Stoel Foundation, de Tweede Kamerfractie en onze Eurodelegatie in het Europees Parlement een alternatief sociaal-democratisch beleid te formuleren voor Europese schuldenlanden en daarover met linkse partijen in Nederland en elders in de EU een conferentie in de 2e helft van dit jaar te organiseren,

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Toelichting op de motie
  Gelet op de eis vanuit de trojka van EC, ECB en IMF aan Griekenland om verdere hervormingen door te voeren als voorwaarde voor verdere financiële steun,

  ‘Hervormingen’ hebben, anders dan vaak wordt gesteld, geen politiek-neutrale betekenis, maar worden doorgaans en ook nu ingevuld met achterhaalde recepten van neoliberale bezuinigingspolitiek.

  In een mooi gesprek met de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz bij de OESO herinnerde de Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, ons onlangs nog eens aan het politieke karakter van de het dogma van de zogeheten structurele hervormingen die Griekenland door de eurogroep worden opgelegd. Die term, structurele hervormingen, ligt economen in de mond bestorven en ze denken ook dat zij dan wat zeggen. Dat is niet zo, het is een leeg begrip. Vaak bedoelen degenen die het in de mond nemen er hetzelfde mee, een flexibele arbeidsmarkt, een hogere pensioenleeftijd en ook nog iets met de woningmarkt. Maar adequate structurele hervormingen zijn uiteraard pas écht mogelijk na een concrete analyse van wat in een land het grootste obstakel voor groei is. Dan zal je op verschillende antwoorden uitkomen. ‘Het IMF en de EU vinden dat wij de arbeidsmarkt in Griekenland moeten dereguleren’, zei Varoufakis. ‘Maar helpt deregulering op een arbeidsmarkt waar dertig procent van de economie zwart is, waar werkgevers migranten op schandalige manier uitbuiten, waar de overheid moeite heeft om belasting bij bedrijven te heffen?’ Nee, zegt Varoufakis, in zulke omstandigheden is het nodig de arbeidsmarkt meer te reguleren. Dat zou in Griekenland nu écht een structurele hervorming zijn. En hij heeft gelijk.

  Een Grieks faillissement en/of een Griekse exit uit de Eurozone of zelfs de EU is zeer ongewenst voor Griekenland, voor de euro, voor de EU en voor de Europese geopolitieke verhoudingen. Als de Trojka de neoliberale aanpak van hervormingen blijft eisen, dan is zo’n faillissement en/of exit wellicht zelfs beter voor de Grieken. Maar zeker nu de Grieken ook zelf in overgrote meerderheid bij de EU en de eurozone willen blijven horen, moet onze solidariteit met de Grieken tot uiting worden gebracht door het eisen maar vooral ook helpen bij wel rechtvaardige en wel effectieve hervormingen. Van de gewone Griekse burger en zeker van de arme kant van de Griekse samenleving is al teveel gevraagd. Hen moet juist perspectief op werk, inkomen en een volwaardig bestaan geboden worden.

  #1082

  Jan Wijma
  Bijdrager

  Beste en rechtgeaarde PvdA ers,

  uw oproep voor Keynesiaanse methodieken toe te passen in Griekenland lijkt me niet veel op te leveren. Met alle respect, maar met ‘bruggenbouwer’ Jeroen Dijsselbloem, EU bestuurder en in zijn kielzog de schuldeisers wordt de wurggreep op Griekenland echt niet minder. Blijkens de uitlatingen van deze ‘sociaal democraat’ moeten in Griekenland eerst hervormingen plaatsvinden wil die weerspannige Griekse regering nog één stuiver krijgen. Verder vindt Dijsselbloem dat van de negentien miljard euro Nederlandse steunmaatregelen aan Griekenland alles terug betaald moet worden. Op zich lijkt hiervoor iets te zeggen hoewel de gretigheid waarmee en waaraan deze financiele diensten zijn verleend toch wel vragen oproept. Maar in ieder geval stelt onze Euro-groep voorzitter zich in het dossier Griekenland vastberadener op dan met zijn daadkracht als minister met betrekking tot de ABN AMRO beursgang. Want daarin laat hij weten dat de belastingbetalers voor de redding van ‘De Bank’ en garantstelling voor kleine rekeninghouders het verlies van zeven miljard euro graag zouden moeten nemen. Gezien de bezuinigingsdrift van een kabinet waarvan hij deel uitmaakt toch een merkwaardige opstelling want wat brengt Dijsselbloem ertoe om zo’n selectieve handelswijze op inkomsten te willen hebben?

  Omdat overheden en bankinstellingen Griekenland tussen 2001 en 2010 volgestopt hebben met leningen en dachten daaraan dik te verdienen, de vroegere Griekse regeringen faalden en fraudeerden, EU toezichthouders hun taken niet goed uitvoerden, mogen armlastige Grieken voor het laakbare gedrag van de elite de rekening betalen. De EU technocraten in Brussel zijn vastberaden om die ‘linkse rakkers’ in Athene een poepje te laten ruiken. Athene dient het neo liberale EU hervormingsbeleid te accepteren want Brussel heeft geen boodschap aan de verkiezingsuitslag van Griekse armoedzaaiers. Een bezuinigingsbeleid dat zich tot nu toe niet bewezen heeft en alleen veel armoede onder de Griekse bevolking heeft gebracht is voor Syriza dan ook een onbegaanbare weg. Die EU hervormingen voor Griekenland zijn uiteindelijk niet meer dan ordinaire lastenverhogingen, loonsverlagingen, pensioenkortingen en BTW verhogingen. Kortom het hele scala aan ouderwetse bezuinigingsmaatregelen is weer van stal gehaald en wel omdat vindingrijkheid en visie in Brussel gewoon ontbreken. Nog nergens zijn in de moderne wereld zo’n grote financiele offers gebracht dan in Griekenland en nu wil – let wel – een ‘sociaal democraat’ dat een wettig gekozen linkse Griekse regering haar straatarme bevolking nog verder uitperst. Is dat dan die beroemde ‘PvdA solidariteit’ en mag die dwang wel democratisch genoemd worden? Nou wordt in Brussel wel meer op een onheuse manier gesproken over de sociale verworvenheden in Nederland. Maar stelt u zich eens voor dat bijvoorbeeld een Luxemburger, ene Juncker, de Nederlanders na een generieke maatregel van twintig procent loonsverlaging ons ook zoiets als de tiende penning oplegt. Ik zou niet weten of het dan opnieuw tachtig jaar oorlog gaat worden, maar dit keer tegen de EU.

  Van een banken – en Eurocrisis is Griekenland verzeild geraakt in een sociale tragedie, zelf is het land door verlies van haar eigen munt niet meer bij machte om bij te kunnen sturen en is het overgeleverd aan wrede schuldeisers. Het is mijn inziens dan ook een illusie om te veronderstellen dat een straatarme Griekse bevolking die 240 miljard euro gaat ophoesten. Ook al zouden ze dat willen dan gaat het hen echt niet lukken. Vastgesteld is dat ook weinig geld daarvan in de werkelijke economie is terechtgekomen. Griekse politici, bedrijven, bankinstellingen en overheden hebben in het verleden de ethiek niet hoog in het vaandel gedragen. Belastingontduiking, fraude en perverse prikkels hebben geheerst. Maar waarom wil Brussel de schoenpoetser of schoonmaakster in Griekenland daarvoor aanspreken en laten bloeden? Het drama waarin Griekenland zich bevindt lijkt met de vastberadenheid van rekenmeesters zoals Dijsselbloem niet veel op te schieten en de bankinstellingen die zo graag wilden verdienen aan armoede zullen veel verlies moeten nemen. En Europeanen moeten zich niet langer willen laten gijzelen door incompetente bestuurders en de macht van private bankinstellingen. Voor het functioneren van de democratie in de EU is dat van levensbelang.

  Jan Wijma

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.