Home Forums Linksom – Moties – PL – 150531 Motie waakzaamheid en verdraagzaamheid

Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  admin 4 jaren, 5 maanden geleden.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #1065

  admin
  Sleutelbeheerder

  De Politieke Ledenraad van de PvdA,

  In vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht,

  Roept de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en de PvdA-bewindslieden op om:
  -te bevorderen dat het wahabitisch salafisme onder de moslims in Nederland wordt tegengegaan.
  -de buitenlandse financiering en ondersteuning daarvan te bestrijden;
  -een brede maatschappelijke beweging te bevorderen die met debat de strijd aangaat tegen intolerante, salafistische moslims, onder meer door de talloze complottheorieën te ontkrachten, maar die ook uitdraagt dat moslims in Nederland welkom zijn en bevorderd dat moslims volwaardig deel kunnen nemen aan onze samenleving, en waarin moslims en niet-moslims, jongeren en ouderen deelnemen, inclusief bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven, docenten, rolvoorbeelden en geestelijk leiders.

  en gaat over tot de orde van de dag.
  Toelichting
  Met financiële en andere steun vanuit fundamentalistische en extremistische regimes, organisaties en personen in onder meer Saoedi-Arabië en andere Arabische Golfstaten, heeft het wahabitische salafisme onder Nederlandse moslims een stevige voet aan de grond gekregen, en de AIVD concludeerde nog onlangs dat dit salafisme de kweekvijver is van het jihadistische kwaad.

  Dit salafisme is niet te verenigen met onze westerse en Europese waarden, en sterker nog, dit salafisme is erop gericht onze waarden te bestrijden en te ondermijnen, en het is niet productief om de aard en omvang van de salafistische invloed onder grote groepen moslims in ons land te relativeren.

  We kunnen ons niet veroorloven afzijdig te blijven van de strijd tussen salafisten en andere moslims in Nederland en in Europa door ons te beroepen op godsdienstvrijheid en scheiding tussen politiek en staat. Waar deze waarden juist zelf het doelwit van een beweging vormen en die beweging ook met geweld deze doelen wil bereiken, vanuit welke overtuiging of religie die beweging zich ook bedient, is het gewenst en noodzakelijk die waarden niet daarvoor te laten misbruiken, en na te denken over hoe we het wahabitisch salafisme kunnen bestrijden en de meer verlichte moslims ondersteunen. De dreiging die van dit salafisme uitgaat moet niet gerelativeerd worden. Steeds meer Nederlandse moslims blijken fundamentalistische opvattingen te hebben die haaks staan op onze waarden van tolerantie, individuele vrijheid, democratie en rechtsstaat.
  Nederlandse jonge moslims moeten gestimuleerd moeten worden met andere jongeren de ideeënstrijd aan te gaan over hun geloof, binnen de context van de waarden van onze rechtsstaat.

  Intolerantie over onder meer een andere interpretatie van geloofsopvattingen dan de eigen opvatting of die van de geestelijk leider, over de individuele vrijheid om van (religieuze) overtuiging te veranderen, en over de individuele vrijheid om relaties met anderen aan te gaan en te beëindigen is onacceptabel. Seculiere wetten zijn niet ondergeschikt aan de wetten en voorschriften van de eigen religie. Discriminatie om welke reden dan ook (bijvoorbeeld islamofobie, antisemitisme en homohaat) is niet toegestaan. Eigen richting is verboden is en het monopolie op gebruik van geweld ligt bij de democratisch gelegitimeerde overheid. Rechtspraak vindt onafhankelijk plaats door seculiere rechtbanken. Bij schendingen hiervan past geen tolerantie of wegkijken. Er is nooit een geldig excuus hiervoor.

  De meer verlichte en bedreigde moslims hebben in deze strijd recht op onze solidariteit, als ook op steun in hun roep om als moslim volwaardig deel te kunnen nemen in onze samenleving. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat moslims zich hier vrij voelen om te zijn wie ze zijn, net zo goed als andere groeperingen.

  Moslims in Nederland voelen zich vaak niet welkom en dat moet de rest van de Nederlandse samenleving zich aantrekken. Dat ook moslims formeel allerlei vrijheden genieten om hun geloof te kunnen beleven en ook eigen scholen op te richten doet niet af aan de dagelijkse vernedering en discriminatie die zij zelf daarbij beleven in ons land.

  Daarom pleit de motie naast een effectieve en duidelijke aanpak van het salafisme ook om een brede beweging te starten van moslims en niet-moslims, jongeren en ouderen, inclusief bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven, docenten, rolvoorbeelden en geestelijk leiders, die eraan bij moet dragen dat moslims ook beleven dat ze welkom zijn en volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen. Dat is effectiever dan symboolpolitiek zoals een boerkaverbod.

  Met deze oproep blijft de principiële scheiding tussen staat en religie in stand, maar wordt erkend dat religies, en dus ook de islam, een betekenis hebben in het maatschappelijk verkeer en dat daar niet van weggekeken moet worden, noch als moslims radicaliseren en daardoor de kernwaarden in onze samenleving bedreigen, noch als moslims zich gediscrimineerd of vernederd en zich niet welkom voelen.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.