Home Forums Linksom – Algemeen Verbetervoorstel ledendemocratie in de Partij van de Arbeid

Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  pjgpolderman 3 jaren, 7 maanden geleden.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #1094

  pjgpolderman
  Bijdrager

  Stelling: Het proces voor de PvdA ledendemocratie werkt onvoldoende en dient sterk verbeterd te worden.

  Huidige situatie:
  Er zijn het congres meegerekend twee PvdA vergaderingen geweest waarin electronisch is gestemd op basis van het proces van ledendemocratie.

  Voor het congres namen ca. 900 van de ruim 45000 leden deel aan de stemmingen, waarvan 750 tijdens het congres zelf. Voor de ledenraad van 4 juni namen 1500 leden deel aan de stemmingen, waarvan ca. 220 tijdens de ledenraad zelf.
  Gevolg: meer dan 90% van de leden is vrijwillig of door gebrek aan middelen niet meer vertegenwoordigd in het democratisch proces.

  De vraag is hoe de representativiteit van de uitslagen van de stemmingen te verbeteren.

  Al denkend over de nieuwe situatie, bedacht ik me, dat PvdA de eenmalige stemming over moties door een afgevaardigde van voorheen, vervangen heeft door een drietrapsruimteschip, waarbij alle bemanningsleden alles van alles moeten weten.

  Wie aan partijgenoten het nieuwe proces wil uitleggen, moet aannemelijk maken dat als ze iets willen, ze drie keer moeten stemmen:
  Eenmaal op het platform, eenmaal in het panel en eenmaal bij de stemming in de raad.

  Voor het gemiddelde lid is het door veel moeilijker geworden om zijn of haar mening op een congres of ledenraad gewicht in de schaal te laten leggen. Wie zelf niets doet, heeft zelfs indirect geen invloed meer.

  Het partijbestuur heeft aangegeven dat afdelingen de ledendemocratie moeten faciliteren. Maar op welk moment?
  Tot driemaal toe een ruimte huren om bij elkaar te gaan zitten? Als het geld er al is, dan heeft het gemiddelde lid leden daar zeker geen energie voor.

  Daarom wordt hier een vereenvoudiging van de ledendemocratie voorgesteld:

  Stap 1. Het ledenplatform: Hier worden moties ingediend en wordt discussie gevoerd. Tevens kan er steun betuigd worden. Het filter van 100 steunbetuigingen moet verdwijnen.
  Stap 2. Het ledenpanel: Hier wordt gestemd over ALLE moties. Moties die meer dan 70% van de stemmen voor hebben zijn automatisch aangenomen en worden door de indiener toegelicht op de ledenraad.
  Stap 3. De ledenraad of het congres: Hier vindt discussie plaats over de top 5 moties die minder dan 70% voorstemmers hebben. Discussie vindt plaats tussen voor- en tegenstanders. De uitslag van de stemming tijdens de raad bepaalt het wel of niet aannemen.

  Stap 4: Het bestuur of de fractie verklaart na afloop van de stemming of zijn de motie wel of niet gaat uitvoeren.

  Stap 5 Bestuur en/of fractie leggen bij de volgende raad verantwoording af over de resultaten. Het is dan aan de leden om hier wel of geen consequenties aan te verbinden.

  Toelichting:
  In een echte democratie is het belangrijk dat een aanmerkelijk percentage van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk stemt. Niet voor niets roepen alle politici op om toch vooral te gaan stemmen. Een percentage van 1500 op de 45000 is geen reden tot juichen. Het is daarom belangrijk om de leden op een effectievere en eenvoudigere manier kansen te geven om zich te uiten over issues aangedragen door betrokken leden.
  De afdelingen moeten actief door het partijbestuur worden aangemoedigd om congres- en ledenraad issues tijdig te bespreken. Bovengenoemd verbetervoorstel kan daarbij helpen als deze besprekingen worden gepland in de periode dat het ledenpanel operationeel is.

  In stap 1 kunnen leden die weinig of niet geïnteresseerd zijn in de detail discussies zich onthouden van deelname, zonder dat dit in eerste instantie afbreuk doet aan het resultaat.

  In stap 2 kan iedereen over ALLE MOTIES stemmen en niet alleen over de grootste gemene deler.

  In stap 3 wordt de discussie beperkt tot de echte issues, waar voor- en tegenstanders elkaar nog met succes kunnen overhalen hun eerdere mening te herzien.

  Stap 4: De partijleiding en fractie dienen direct duidelijkheid te verschaffen over wat zij van plan zijn te doen met de moties.

  Stap: Consequentie van punt 4 is ook dat er in het openbaar verantwoording moet worden afgelegd over hetgeen er van met name de overgenomen moties terecht gekomen is.

  Voordelen van deze aanpak zijn:
  1. In het platform gaat het om ideevorming. Door de daadwerkelijke zwaartebepaling van de standpunten door te schuiven naar het ledenpanel krijgen de later ingediende moties evenveel kans als die van het eerste uur. Aangezien de meeste afdelingen of groepen binnen de PvdA te klein zijn om autonoom de 100 steunbetuigingen te halen, heeft het verwijderen van het filter het voordeel dat zij zichtbaar worden voor de stemmers in de partij.
  2. Door stemming over alle moties voor iedereen toegankelijk te maken wordt het interessanter voor alle leden om te zien wat er exact speelt en niet alleen de hoofdstroom. Alle partijleden zijn daartoe uitgenodigd, waarbij iedereen volledig kan zien wat er leeft. Wie een motie met in eerste instantie weinig steun toch belangrijk vindt kan dat alsnog laten blijken. Onzin-moties kunnen door iedereen keihard afgestraft worden.
  Leden kunnen in deze stemronde over alles wat hen boeit van huis uit
  een stem uitbrengen die direct gewicht in de schaal legt
  3. Door de interne issues, met een gemengde popluatie voor- en tegenstanders in discussie te brengen wordt de betrokkenheid vergroot. Het is dan ook niet meer nodig om altijd een persoon uit de leiding de tegenstem te laten vertolken. Voor hen is het afbreukrsisico van deze aanpak dat zij op den duur als “the abominable no-men” worden gezien. Wie een motie aangenomen krijgt, verdient een platform om het nog een keer onder de aandacht te brengen.
  4. Indieners die hard aan hun ideaal hebben gewerkt krijgen direct duidelijkheid en kunnen direct besluiten hun punt al dan niet op een andere manier door te zetten
  5. Terugkoppeling, vooral over de overgenomen moties, is noodzakelijk om de betrokkenheid te behouden. Het is niet voor niets dat een programma als “Opsporing verzocht” altijd afsluit met een status update over de onder handen zaken. Het vergroot namelijk de betrokkenheid van degenen die gestemd hebben, als men ziet of dat een stem nut heeft en het kan hen helpen anderen aan te moedigen om ook mee te gaan doen, want meestemmen door slechts 1500 of de 45000 leden is zwaar onvoldoende.

  Dit voorstel laat de discretionaire bevoegdheden van het partijbestuur intact. Van belang is wel dat wat er ook gebeurt, iedere ingreep wordt uitgelegd aan alle leden.

  Samenvattend is het belangrijkste punt uit het verbetervoorstel om het zwaartepunt van de meningsvorming te beleggen bij het ledenpanel. De ledenraad en het congres zijn bepalend bij twijfel.

  Pierre Polderman, 17-8-2016

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.