RoosDe vrijwilligers van de Jaap Burger Stichting hebben op de PvdA zomerschool, samen met PvdA opleidingen, het debatprogramma verzorgd.

Tientallen jonge sociaaldemocraten waren naar Meppel gekomen voor een driedaagse kennismaking met de politiek en de sociaaldemocratie. Veel bekende PvdA politici gaven de enthousiaste jongeren een breed inzicht in de praktijk van de politiek. Politiek is lastig, soms teleurstellend, maar altijd inspirerend als je samen kan opkomen voor mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben.

In de politiek is het belangrijk dat je je eigen ideeën en idealen goed kan verwoorden en uitdragen. Dat gebeurd in de media, in vergaderzalen en op straat. Zo zal je als politicus in de dop vele debatten met vele andere partijen moeten voeren. Dat is niet altijd makkelijk. Gelukkig is één ding zeker: Debatteren kan je leren!

Op de eerste dag kregen de cursisten een inleiding in het debatteren en wat praktische oefeningen. Op de tweede dag ging het grote lagerhuisdebat van start. Met partijvoorzitter Lilianne Ploumen in de jury hielden de jongeren debatten over diverse omstreden onderwerpen. Telkens werden de debatten door één van de cursisten voorbereid en ingeleid. Daarna ging het debat los.

En los ging het! Onderwerpen als een fusie van de PvdA, Groenlinks en de SP, het afschaffen van het koningschap en gemeentelijke subsidies aan voetbalverenigingen zorgden voor meer dan levendige debatten, waar met passie de standpunten werden verdedigd. Veel positieve reacties van de cursisten op deze leuke dagen, maar het belangrijkste was nog de energie en inspiratie die wij elkaar gaven om te strijden voor een eerlijker en beter Nederland.