Het bestuur van de Jaap Burger Stichting is verheugd Gritta Nottelman als nieuw bestuurslid van de stichting te mogen verwelkomen.
Gritta heeft als o.a. Raadsgriffier, bestuursadviseur en lid van het PvdA – presidium een uitgebreide achtergrond in de politiek, bestuur & organisatie, het debatteren en het openbaar bestuur.

Het stichtingsbestuur is daarmee nu als volgt samengesteld:

  • Dick Kalkman (voorzitter)
  • Ernstjan Van Doorn (secretaris)
  • Fouad Sidali
  • Frank van Ravensberg (penningmeester)
  • Gritta Nottelman
  • Guus Krähe (vice-voorzitter)
  • Harvey Otten