Jaap Burger Stichting op de PvdA zomerschool

De vrijwilligers van de Jaap Burger Stichting hebben op de PvdA zomerschool, samen met PvdA opleidingen, het debatprogramma verzorgd. Tientallen jonge sociaaldemocraten waren naar Meppel gekomen voor een driedaagse kennismaking met de politiek en de sociaaldemocratie. Veel bekende PvdA politici gaven de enthousiaste jongeren een breed inzicht in de praktijk van de politiek. Politiek is lastig, soms teleurstellend, maar altijd inspirerend als je samen kan opkomen voor mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben. In de politiek is het belangrijk dat je je eigen ideeën en idealen goed kan verwoorden en uitdragen. Dat gebeurd in de media, in vergaderzalen en op straat. Zo zal je als politicus in de dop vele debatten met vele andere partijen moeten voeren. Dat is niet altijd makkelijk. Gelukkig is één ding zeker: Debatteren kan je leren! Op de eerste dag kregen de cursisten een inleiding in het debatteren en wat praktische oefeningen. Op de tweede dag ging het grote lagerhuisdebat van start. Met partijvoorzitter Lilianne Ploumen in de jury hielden de jongeren debatten over diverse omstreden onderwerpen. Telkens werden de debatten door één van de cursisten voorbereid en ingeleid. Daarna ging het debat los. En los ging het! Onderwerpen als een fusie van de PvdA, Groenlinks en de SP, het afschaffen van het koningschap en gemeentelijke subsidies aan voetbalverenigingen zorgden voor meer dan levendige debatten, waar met passie de standpunten werden verdedigd. Veel positieve reacties van de cursisten op deze leuke dagen, maar het belangrijkste was nog de energie en inspiratie die wij elkaar gaven om te strijden voor een eerlijker en beter Nederland.
Lees verder

Gezocht vrijwilligers voor debattraining en debat-organisatie

De Jaap Burger Stichting zoekt vrijwilligers voor het geven debattrainingen en het samen organiseren van debatten. De Jaap Burger Stichting is opgericht naar aanleiding van de behoefte binnen de progressieve beweging en onze partij in het bijzonder, om de debatvaardigheden in onze partij weer op een hoger plan te brengen. We gaan dit doen door het geven van trainingen en het organiseren van allerlei debatten. Er komt ook een competitie en we gaan het combineren met allerlei politieke bijeenkomsten. Ben jij iemand met enige ervaring in debattraining en/of gewoon met het organiseren van leuke debatten dan zoeken wij jou. Neem voor meer informatie contact op met Guus Krähe via telefoonnummer 06 53 49 00 60 of via e-mail:
Lees verder

Benoeming nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Jaap Burger Stichting heeft met algemene stemmen besloten als nieuwe bestuurders van de Jaap Burger Stichting aan te stellen: Deniz Özkanli Ernstjan Van Doorn Fouad Sidali Guus Klein Hofmeijer Jacqueline van den Bergh Roelof van Laar Wij wensen deze nieuwe bestuurders veel succes en vertrouwen erop dat zij een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de politieke debatkwaliteiten van progressief Nederland en onze Partij van de Arbeid in het bijzonder.
Lees verder