PvdA Congres

Ook op het komende congres van de Partij van de Arbeid is de Jaap Burger Stichting present. Het congres wordt gehouden in de evenementenlocatie DeFabrique, Westkanaaldijk 7 te Utrecht. Op zondag 18 januari 2015 vindt u ons in de stand van de Jaap Burger Stichting. Hier presenteren en overleggen wij graag met u welke educatieve debatten wij voor u kunnen organiseren.
Lees verder

Debat Kernwaarden PvdA met Adri Duivesteijn en de Commissie Melkert

Bron: PvdA - Den Haag. Wat is het linkse antwoord van de Partij van de Arbeid op de mondiale financiële crisis? In samenwerking met de afdeling Den Haag organiseert het Landelijk Partijbestuur op 3 december een debat over de kernwaarden en politieke richting van onze partij. De commissie Melkert heeft in haar rapport “De Bakens verzetten” gesteld dat het neoliberale gedachtegoed met een onbegrensd vertrouwen in de markt failliet is. De mondiale financiële crisis heeft laten zien dat er een grote behoefte is aan een helder links antwoord op de vraag hoe de economisch crisis achter ons te laten. Recentelijk heeft onze Haagse partijprominent Adri Duivestein in zijn essay “De PvdA staat met transactie-denken haar eigen waarden in de weg” een kritische reflectie geven op de politieke koers van onze partij. Hoe moet de PvdA haar sociaaldemocratische waarden sterker laten gelden in de dagelijkse politieke praktijk?In aanwezigheid van Adri Duivesteijn, leden van de Tweede Kamerfractie en onze eigen gemeenteraadsleden debatteren we met de commissie Melkert over hoe de sociaaldemocratie van de toekomst vorm gegeven dient te worden en wat dat betekent voor onze politieke koers. Locatie: Zeehelden theater, Trompstraat 342, 2518 VT Den Haag Datum: 3 december 2014, Vanwege de grote te verwachten toeloop is aanmelden nodig via:
Lees verder

Jaap Burger Stichting op het PvdA congres

Aankomend weekend zal de Jaap Burger Stichting weer debatten organiseren op het congres van de PvdA. Het PvdA-congres wordt op 26 april 2013 gehouden in WTC Expo, Heliconweg 52 te Leeuwarden. De Jaap Burger Stichting verzorgd in de pauzes meerdere debatten met meerdere debatonderwerpen. Genoeg onderwerpen om over te debatteren. Schaliegas, de monarchie en uiteraard hoe we in Nederland omgaan met "illegalen" bepalen momenteel de politiek. Elk debat wordt ingeleid door een bekende PvdA-politicus. Iedereen wordt daarna uitgedaagd zijn of haar mening helder, bondig en overtuigend te verwoorden. En uiteraard bediscussiëren we na afloop we wat de beste debattechniek was. Waar staan we en wanneer debatteren we? We staan midden op het centrale plein. Midden tussen de congresgangers. U kunt ons niet missen. Zaterdag tijdens de Lunch van ongeveer uur tot uur. Neem rustig uw lunchpakket mee. Debatteren kan je leren! Kom vooral kijken en proeven wat de Jaap Burger Stichting aan leden en afdelingen kan bieden.
Lees verder