Campagne

De verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezing op 12 september is begonnen. Ook de Jaap Burger Stichting zal haar steentje bijdragen. Daarom bieden we, zodra de kandidatenlijst bekend is, de eerste 30 kandidaat-Kamerleden van de lijst aan om gebruik te maken van een speciaal aanbod. Debattrein We gaan campagnedebatten in het land ondersteunen. Bijvoorbeeld kunnen we een debattrein door het land organiseren. Met twintig rode klapstoeltjes en een mobiele geluidsinstallatie reizen we samen met de kandidaat-Kamerleden door het land en organiseren korte flitsdebatten op straat en bij verkiezingsbijeenkomsten. Kandidaat-Kamerleden gaan met voorbijgangers en bezoekers van bijeenkomsten in debat over onderwerpen uit het verkiezingsprogramma. Begin juli hopen we van de kandidaat-Kamerleden te horen wie gebruik wil maken van dit, of een ander debataanbod. Meedoen Maar om dit te kunnen realiseren hebben we jou nodig. Ben je ook voor een goed debat, en wil jij als PvdA-er de kandidaat-Kamerleden ondersteunen bij de campagne en het debatteren? Dan kun je met onze tour meedoen en helpen bij de debatactiviteiten op locatie! We reizen met kandidaat-Kamerleden mee, en zullen ze op locatie ondersteunen! Sluit je aan bij de Debattrein. Wat weten we? We organiseren de Debattrein in de periode tussen 13 augustus en 12 september. Waar? Door het hele land. Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig? Dat weten we pas als de kandidaat-Kamerleden zich hebben bij ons hebben aangemeld. Kan je je alvast aanmelden als vrijwilliger? Jazeker, aanmelden kan alvast via
Lees verder

Jaap Burger Stichting op het congres

Debatteren kan je leren! Met deze leuze organiseerde de Jaap Burger Stichting negen lagerhuisdebatten op het PvdA-congres in de Brabanthallen in Den Bosch. In de pauzes van het congres omringden tussen de honderd en honderdvijftig mensen de stand van de Jaap Burger Stichting. Met scherpe en controversiële debatstellingen werden PvdA-leden in een lagerhuisopstelling uitgedaagd om te debatteren over lastige maatschappelijke kwesties. Diverse bekende PvdA-ers verzorgden de inleidingen, zodat iedereen een goede basis had om haar of zijn debatkwaliteiten in te zetten. De aftrap werd gedaan door Hermie van Ommeren met “de toekomst is zonder vakbond” gelijk gevolgd door Joyce Sylvester met “wij zijn een brede volkspartij”. Deze twee onderwerpen leverden gelijk een fel debat op met reacties als “dat roepen ze bij VVD en CDA ook” en ook de techniek van het “framen” werd in het debat zeker niet geschuwd. Tanja Jadnanansing stak haar nek uit met het verdedigen van de stelling “stop met het sociale leenstelsel”, Dat vond ze eigenlijk zelf niet, maar het leverde wel een mooi debat met een aantal Jonge Socialisten op. Vooral de vele invalshoeken die werden ingebracht gaven goed aan hoe complex dit onderwerp is en hoe goed je een debat moet voorbereiden. Kim Putters gaf een perfecte inleiding op een, ook binnen de PvdA omstreden, onderwerp uit de zorg; “meer premie voor ongezonde leefstijl”. Hier botsten in het volgende debat vele beginselen met elkaar hetgeen een goed inzicht gaf in de dilemma’s die binnen onze fracties in eerste en tweede kamer leven. Mariëtte Hamer, die nooit moeilijke onderwerpen uit de weg gaat, gaf een aanzet tot een pittige discussie met de stelling “stop met flexwerken”. Flexwerken is verborgen werkloosheid maar is ook enige kans op werk in veel gevallen. Door Mariëtte werd het probleem van sociale onzekerheid onder flexwerkers op agenda gezet. In het debat dat volgde kwam scherp naar voren dat eigen keuze of de ruimte om keuzes “te kunnen” maken heel bepalend was voor de argumentatie. Ook bleek dat kennis van je dossiers cruciaal is om bij complexe onderwerpen in een debat overeind te kunnen blijven. Thijs Reuten ging stevig tegen de stroom in, met “stadsdelen moeten blijven. De zaal vond echter dat de stadsdelen zo weg zouden kunnen. Thijs bracht echter overtuigend naar voren welke voordelen in volksvertegenwoordiging op buurtniveau schuilen. Mooi om te zien hoe vooroordelen en ratio met elkaar streden. Pierre Heijnen “we stoppen met de euro”gaf een gloedvol betoog waarom we van de euro af zouden moeten. Een grandioze aanzet voor mooi debat met een bewust ingebouwde verwarring, zeker toen aan het eind bleek dat Pierre toch de euro wil houden. In de debatten waren twee rode lijnen. De eerste rode lijn was dat zeer veel deelnemers wel een eigen verhaal hadden, maar zeer slecht konden luisteren en reageren. Zoals Dig Istha opmerkte; "dit is geen discussie. Er wordt niet geluisterd naar elkaar. We geven alleen om beurten onze eigen mening. Op deze manier overtuig je niemand". De tweede rode lijn waren de enorme verschillen in zowel debatkennis als dossierkennis. Deelnemers leerden dan ook heel snel dat een overtuiging of opinie niet voldoende is om een debat te kunnen winnen. Omgekeerd waren er prachtige voorbeelden hoe een enthousiast en bevlogen betoog, een debater vleugels gaven en daarmee vrijwel onverslaanbaar maakte.
Lees verder

Jaap Burger Stichting op het PvdA-congres

Aankomend weekend zal de Jaap Burger Stichting een aantal demonstraties geven van lagerhuisdebatten op het congres van de PvdA. Het PvdA-congres wordt op 21 en 22 januari 2012 gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. De Jaap Burger Stichting verzorgd in de pauzes drie lagerhuisdebatten met meerdere debatonderwerpen. Elk debat wordt ingeleid door een bekende PvdA-politicus. Iedereen wordt daarna uitgedaagd zijn of haar mening helder, bondig en overtuigend te verwoorden. En uiteraard belichten na afloop we wat de beste debattechniek was. Waar staan we en wanneer debatteren we? We staan midden op het centrale plein. Midden tussen de congresgangers. U kunt ons niet missen. Zaterdag Lunch van uur tot uur Zaterdag Avond van uur tot uur Zondag Lunch van uur tot uur Debatteren kan je leren! Kom vooral kijken en proeven wat de Jaap Burger Stichting aan leden en afdelingen kan bieden.
Lees verder