Nieuw bestuurslid

Het bestuur van de Jaap Burger Stichting is verheugd Gritta Nottelman als nieuw bestuurslid van de stichting te mogen verwelkomen. Gritta heeft als Raadsgriffier, bestuursadviseur en lid van het PvdA - presidium een uitgebreide achtergrond in de politiek, bestuur & organisatie, het debatteren en het openbaar bestuur. Het stichtingsbestuur is daarmee nu als volgt samengesteld: Dick Kalkman (voorzitter) Ernstjan Van Doorn (secretaris) Fouad Sidali Frank van Ravensberg (penningmeester) Gritta Nottelman Guus Krähe (vice-voorzitter) Harvey Otten
Lees verder

Benoeming nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Jaap Burger Stichting heeft met algemene stemmen besloten als nieuwe bestuurders van de Jaap Burger Stichting aan te stellen: Deniz Özkanli Ernstjan Van Doorn Fouad Sidali Guus Klein Hofmeijer Jacqueline van den Bergh Roelof van Laar Wij wensen deze nieuwe bestuurders veel succes en vertrouwen erop dat zij een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de politieke debatkwaliteiten van progressief Nederland en onze Partij van de Arbeid in het bijzonder.
Lees verder
12