Debat Kernwaarden PvdA met Adri Duivesteijn en de Commissie Melkert

Bron: PvdA - Den Haag. Wat is het linkse antwoord van de Partij van de Arbeid op de mondiale financiële crisis? In samenwerking met de afdeling Den Haag organiseert het Landelijk Partijbestuur op 3 december een debat over de kernwaarden en politieke richting van onze partij. De commissie Melkert heeft in haar rapport “De Bakens verzetten” gesteld dat het neoliberale gedachtegoed met een onbegrensd vertrouwen in de markt failliet is. De mondiale financiële crisis heeft laten zien dat er een grote behoefte is aan een helder links antwoord op de vraag hoe de economisch crisis achter ons te laten. Recentelijk heeft onze Haagse partijprominent Adri Duivestein in zijn essay “De PvdA staat met transactie-denken haar eigen waarden in de weg” een kritische reflectie geven op de politieke koers van onze partij. Hoe moet de PvdA haar sociaaldemocratische waarden sterker laten gelden in de dagelijkse politieke praktijk?In aanwezigheid van Adri Duivesteijn, leden van de Tweede Kamerfractie en onze eigen gemeenteraadsleden debatteren we met de commissie Melkert over hoe de sociaaldemocratie van de toekomst vorm gegeven dient te worden en wat dat betekent voor onze politieke koers. Locatie: Zeehelden theater, Trompstraat 342, 2518 VT Den Haag Datum: 3 december 2014, Vanwege de grote te verwachten toeloop is aanmelden nodig via:
Lees verder

Jaap Burger Stichting op het PvdA congres

Aankomend weekend zal de Jaap Burger Stichting weer debatten organiseren op het congres van de PvdA. Het PvdA-congres wordt op 26 april 2013 gehouden in WTC Expo, Heliconweg 52 te Leeuwarden. De Jaap Burger Stichting verzorgd in de pauzes meerdere debatten met meerdere debatonderwerpen. Genoeg onderwerpen om over te debatteren. Schaliegas, de monarchie en uiteraard hoe we in Nederland omgaan met "illegalen" bepalen momenteel de politiek. Elk debat wordt ingeleid door een bekende PvdA-politicus. Iedereen wordt daarna uitgedaagd zijn of haar mening helder, bondig en overtuigend te verwoorden. En uiteraard bediscussiëren we na afloop we wat de beste debattechniek was. Waar staan we en wanneer debatteren we? We staan midden op het centrale plein. Midden tussen de congresgangers. U kunt ons niet missen. Zaterdag tijdens de Lunch van ongeveer uur tot uur. Neem rustig uw lunchpakket mee. Debatteren kan je leren! Kom vooral kijken en proeven wat de Jaap Burger Stichting aan leden en afdelingen kan bieden.
Lees verder

Campagne

De verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezing op 12 september is begonnen. Ook de Jaap Burger Stichting zal haar steentje bijdragen. Daarom bieden we, zodra de kandidatenlijst bekend is, de eerste 30 kandidaat-Kamerleden van de lijst aan om gebruik te maken van een speciaal aanbod. Debattrein We gaan campagnedebatten in het land ondersteunen. Bijvoorbeeld kunnen we een debattrein door het land organiseren. Met twintig rode klapstoeltjes en een mobiele geluidsinstallatie reizen we samen met de kandidaat-Kamerleden door het land en organiseren korte flitsdebatten op straat en bij verkiezingsbijeenkomsten. Kandidaat-Kamerleden gaan met voorbijgangers en bezoekers van bijeenkomsten in debat over onderwerpen uit het verkiezingsprogramma. Begin juli hopen we van de kandidaat-Kamerleden te horen wie gebruik wil maken van dit, of een ander debataanbod. Meedoen Maar om dit te kunnen realiseren hebben we jou nodig. Ben je ook voor een goed debat, en wil jij als PvdA-er de kandidaat-Kamerleden ondersteunen bij de campagne en het debatteren? Dan kun je met onze tour meedoen en helpen bij de debatactiviteiten op locatie! We reizen met kandidaat-Kamerleden mee, en zullen ze op locatie ondersteunen! Sluit je aan bij de Debattrein. Wat weten we? We organiseren de Debattrein in de periode tussen 13 augustus en 12 september. Waar? Door het hele land. Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig? Dat weten we pas als de kandidaat-Kamerleden zich hebben bij ons hebben aangemeld. Kan je je alvast aanmelden als vrijwilliger? Jazeker, aanmelden kan alvast via
Lees verder