Jaap Burger Stichting op het congres

Debatteren kan je leren! Met deze leuze organiseerde de Jaap Burger Stichting negen lagerhuisdebatten op het PvdA-congres in de Brabanthallen in Den Bosch. In de pauzes van het congres omringden tussen de honderd en honderdvijftig mensen de stand van de Jaap Burger Stichting. Met scherpe en controversiële debatstellingen werden PvdA-leden in een lagerhuisopstelling uitgedaagd om te debatteren over lastige maatschappelijke kwesties. Diverse bekende PvdA-ers verzorgden de inleidingen, zodat iedereen een goede basis had om haar of zijn debatkwaliteiten in te zetten. De aftrap werd gedaan door Hermie van Ommeren met “de toekomst is zonder vakbond” gelijk gevolgd door Joyce Sylvester met “wij zijn een brede volkspartij”. Deze twee onderwerpen leverden gelijk een fel debat op met reacties als “dat roepen ze bij VVD en CDA ook” en ook de techniek van het “framen” werd in het debat zeker niet geschuwd. Tanja Jadnanansing stak haar nek uit met het verdedigen van de stelling “stop met het sociale leenstelsel”, Dat vond ze eigenlijk zelf niet, maar het leverde wel een mooi debat met een aantal Jonge Socialisten op. Vooral de vele invalshoeken die werden ingebracht gaven goed aan hoe complex dit onderwerp is en hoe goed je een debat moet voorbereiden. Kim Putters gaf een perfecte inleiding op een, ook binnen de PvdA omstreden, onderwerp uit de zorg; “meer premie voor ongezonde leefstijl”. Hier botsten in het volgende debat vele beginselen met elkaar hetgeen een goed inzicht gaf in de dilemma’s die binnen onze fracties in eerste en tweede kamer leven. Mariëtte Hamer, die nooit moeilijke onderwerpen uit de weg gaat, gaf een aanzet tot een pittige discussie met de stelling “stop met flexwerken”. Flexwerken is verborgen werkloosheid maar is ook enige kans op werk in veel gevallen. Door Mariëtte werd het probleem van sociale onzekerheid onder flexwerkers op agenda gezet. In het debat dat volgde kwam scherp naar voren dat eigen keuze of de ruimte om keuzes “te kunnen” maken heel bepalend was voor de argumentatie. Ook bleek dat kennis van je dossiers cruciaal is om bij complexe onderwerpen in een debat overeind te kunnen blijven. Thijs Reuten ging stevig tegen de stroom in, met “stadsdelen moeten blijven. De zaal vond echter dat de stadsdelen zo weg zouden kunnen. Thijs bracht echter overtuigend naar voren welke voordelen in volksvertegenwoordiging op buurtniveau schuilen. Mooi om te zien hoe vooroordelen en ratio met elkaar streden. Pierre Heijnen “we stoppen met de euro”gaf een gloedvol betoog waarom we van de euro af zouden moeten. Een grandioze aanzet voor mooi debat met een bewust ingebouwde verwarring, zeker toen aan het eind bleek dat Pierre toch de euro wil houden. In de debatten waren twee rode lijnen. De eerste rode lijn was dat zeer veel deelnemers wel een eigen verhaal hadden, maar zeer slecht konden luisteren en reageren. Zoals Dig Istha opmerkte; "dit is geen discussie. Er wordt niet geluisterd naar elkaar. We geven alleen om beurten onze eigen mening. Op deze manier overtuig je niemand". De tweede rode lijn waren de enorme verschillen in zowel debatkennis als dossierkennis. Deelnemers leerden dan ook heel snel dat een overtuiging of opinie niet voldoende is om een debat te kunnen winnen. Omgekeerd waren er prachtige voorbeelden hoe een enthousiast en bevlogen betoog, een debater vleugels gaven en daarmee vrijwel onverslaanbaar maakte.
Lees verder

Jaap Burger Stichting op het PvdA-congres

Aankomend weekend zal de Jaap Burger Stichting een aantal demonstraties geven van lagerhuisdebatten op het congres van de PvdA. Het PvdA-congres wordt op 21 en 22 januari 2012 gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. De Jaap Burger Stichting verzorgd in de pauzes drie lagerhuisdebatten met meerdere debatonderwerpen. Elk debat wordt ingeleid door een bekende PvdA-politicus. Iedereen wordt daarna uitgedaagd zijn of haar mening helder, bondig en overtuigend te verwoorden. En uiteraard belichten na afloop we wat de beste debattechniek was. Waar staan we en wanneer debatteren we? We staan midden op het centrale plein. Midden tussen de congresgangers. U kunt ons niet missen. Zaterdag Lunch van uur tot uur Zaterdag Avond van uur tot uur Zondag Lunch van uur tot uur Debatteren kan je leren! Kom vooral kijken en proeven wat de Jaap Burger Stichting aan leden en afdelingen kan bieden.
Lees verder

Jaap Burger Stichting op de PvdA zomerschool

De vrijwilligers van de Jaap Burger Stichting hebben op de PvdA zomerschool, samen met PvdA opleidingen, het debatprogramma verzorgd. Tientallen jonge sociaaldemocraten waren naar Meppel gekomen voor een driedaagse kennismaking met de politiek en de sociaaldemocratie. Veel bekende PvdA politici gaven de enthousiaste jongeren een breed inzicht in de praktijk van de politiek. Politiek is lastig, soms teleurstellend, maar altijd inspirerend als je samen kan opkomen voor mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben. In de politiek is het belangrijk dat je je eigen ideeën en idealen goed kan verwoorden en uitdragen. Dat gebeurd in de media, in vergaderzalen en op straat. Zo zal je als politicus in de dop vele debatten met vele andere partijen moeten voeren. Dat is niet altijd makkelijk. Gelukkig is één ding zeker: Debatteren kan je leren! Op de eerste dag kregen de cursisten een inleiding in het debatteren en wat praktische oefeningen. Op de tweede dag ging het grote lagerhuisdebat van start. Met partijvoorzitter Lilianne Ploumen in de jury hielden de jongeren debatten over diverse omstreden onderwerpen. Telkens werden de debatten door één van de cursisten voorbereid en ingeleid. Daarna ging het debat los. En los ging het! Onderwerpen als een fusie van de PvdA, Groenlinks en de SP, het afschaffen van het koningschap en gemeentelijke subsidies aan voetbalverenigingen zorgden voor meer dan levendige debatten, waar met passie de standpunten werden verdedigd. Veel positieve reacties van de cursisten op deze leuke dagen, maar het belangrijkste was nog de energie en inspiratie die wij elkaar gaven om te strijden voor een eerlijker en beter Nederland.
Lees verder