Bron: PvdA - Den Haag. Wat is het linkse antwoord van de Partij van de Arbeid op de mondiale financiële crisis? In samenwerking met de afdeling Den Haag organiseert het Landelijk Partijbestuur op 3 december een debat over de kernwaarden en politieke richting van onze partij. De commissie Melkert heeft in haar rapport “De Bakens verzetten” gesteld dat het neoliberale gedachtegoed met een onbegrensd vertrouwen in de markt failliet is. De mondiale financiële crisis heeft laten zien dat er een grote behoefte is aan een helder links antwoord op de vraag hoe de economisch crisis achter ons te laten. Recentelijk heeft onze Haagse partijprominent Adri Duivestein in zijn essay “De PvdA staat met transactie-denken haar eigen waarden in de weg” een kritische reflectie geven op de politieke koers van onze partij. Hoe moet de PvdA haar sociaaldemocratische waarden sterker laten gelden in de dagelijkse politieke praktijk?In aanwezigheid van Adri Duivesteijn, leden van de Tweede Kamerfractie en onze eigen gemeenteraadsleden debatteren we met de commissie Melkert over hoe de sociaaldemocratie van de toekomst vorm gegeven dient te worden en wat dat betekent voor onze politieke koers. Locatie: Zeehelden theater, Trompstraat 342, 2518 VT Den Haag Datum: 3 december 2014, Vanwege de grote te verwachten toeloop is aanmelden nodig via:
Lees verder