Vaak krijgen wij vragen wat er allemaal qua infrastructuur nodig is voor een Lagerhuis of Cambridge debat. Hieronder staan de belangrijkste voorzieningen:

* Een ruime lagerhuisopstelling met stoelen. Afhankelijk van de verwachte opkomst twee of twee x twee rijen parallel. Eén gesloten einde (gesloten om doorloop tegen te gaan) voor de display met de stellingen. Eén open einde voor de in en uitloop. Bij twee rijen 1,5 meter afstand tussen de stoelen. Dit daar mensen vaak op het laatst komen binnenlopen en dat gaat niet goed als iedereen steeds moet opstaan. In het middelgedeelte minimaal 3 á 4 meter tussen de stoelen om elkaar allemaal te kunnen zien en voor de debatleiding om met de microfoons te kunnen rondlopen;

lagerhuis debat opstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Op de (gesloten) kop een boven ooghoogte opgestelde grote TV met aangesloten werkende laptop voor de stellingen & toelichting (desnoods als alternatief een pc + beamer + scherm of desnoods een grote flipover met lege vellen papier en dikke viltstiften);

* Een aangesloten, bedienbare en werkende zware geluidsinstallatie (minimaal 2000W, met op de vier hoekpunten van de lagerhuisopstelling vier luidsprekerboxen op statief (2m hoogte) en minimaal 3 werkende draadloze microfoons. Zeker bij wat rumoerige omgevingen is een zware geluidsinstallatie met meerdere boxen cruciaal. In een kleine afgesloten zaal kan uiteraard met een veel kleinere geluidsinstallatie worden volstaan.